Home >> Internacionalitzaciˇ >> Informaciˇ i Assessorament >> Assessoria en comerš internacional
Assessoria en comerç internacional


La importància de l'origen dels vostres productes i mercaderies


L'actual configuració mundial del sector industrial i del transport fa que cada vegada sigui més habitual que els productes fabricats a la Unió Europea utilitzin matèries, peces i components originaris d'altres mercats i/o requereixin que alguns dels seus processos de producció es duguin a terme en països tercers.

Per exportar és determinant conèixer
l'origen dels vostres productes

La importància en precisar correctament l'origen d'una mercaderia en les operacions de comerç internacional és de gènere tributari, ja que l'origen determina el tipus d'aranzel amb què es gravaran les mercaderies.

És bàsic diferenciar entre els conceptes “origen” i “procedència”, una cosa és d'on és la mercaderia i l'altra d'on prové. L'origen de la mercaderia és on s'hagi produït l'última transformació substancial i no es veu alterat en funció de la procedència de la mercaderia.

Una correcta determinació de l'origen de les mercaderies és, doncs, una qüestió molt rellevant ja que, en cas d'acords preferencials, ens en podem beneficiar complint amb les normes d'origen i aportant la documentació requerida.

Si preciseu suport per determinar l'origen de les vostres mercaderies, elaboració de la documentació pròpia o heu rebut per part de l'agencia tributària un requeriment per un procediment de verificació d’origen... Què ofereix la Cambra?


Sovint les empreses  que esteu treballant en els mercats exteriors us trobeu amb qüestions d’operativa, administratives, fiscals i contractuals que requereixen l’assessorament de professionals especialitzats en comerç internacional.

La Cambra, amb la seva vocació d’impulsar la internacionalització de les empreses, posa a la vostra disposició totes les respostes a aquestes qüestions mitjançant els seus advocats especialitzats en comerç internacional.

Quan us trobeu amb dubtes a l'hora de fer un enviament de mercaderia, quan heu de contractar un distribuïdor, quan heu de registrar un producte a l’exterior, quan voleu implantar-vos a l’estranger, etc., us donem resposta  i us facilitem aquella informació i assessorament indispensable per actuar de forma eficaç i eficient. D’aquesta manera evitareu despeses innecessàries i donareu una bona imatge i servei a l’exterior.

Podeu accedir a un complet equip d’especialistes en matèria de comerç exterior i amb tota l’experiència. Això només us ho pot oferir una entitat com la Cambra, compromesa amb la internacionalització de les empreses des dels seus inicis.

 

Presentació del servei


Oferim suport en tot allò que fa referència a l’operativa relacionada amb comerç exterior:

Requisits per exportar a un país

 • Determinació de la partida aranzelària.
 • Determinació dels aranzels, taxes i impostos aplicables a la importació de la mercaderia a un país 
 • Determinació de la documentació necessària per tramitar l’exportació.
 • Procediments duaners
 • Contingents aranzelaris.
 • Règims duaners (RPP, RPA, dipòsits)

Informacions de comerç exterior

 • Informació sobre la declaració estadística Intrastat i la declaració 349
 • Origen de les mercaderies
 • Operacions triangulars
 • Transport internacional
 • Assegurances internacionals
 • Ajuts a la internacionalització de l’empresa
 • Control de canvis
 • Cobraments i pagaments

Contractació internacional

 • Interpretació dels INCOTERMS
 • Interpretació de clàusules contractuals (en contractes d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)
 • Revisió de contractes (d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)
 • Elaboració de contractes (d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)

Fiscalitat internacional

 • Estudi impositiu per la venda de mercaderies o prestació de serveis a l’exterior
 • Estudi impositiu per la compra de mercaderies o la demanda de serveis a l’exterior
 • Estudi impositiu per a la implantació a l’exterior i la repatriació de dividends 

Inversió a l’exterior

 • Estudi sobre la implantació a l’exterior
 • Gestió de la implantació a l’exterior (constitució de societats, recerca de personal, realització de tràmits necessaris per a l’inici de l’activitat, declaració d’inversions a l’exterior)
 • Tramitació d’ajudes per a la implantació a l’exterior

Reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge

 • Reclamacions d’impagats a l’exterior
 • Reclamacions de qualitat amb proveïdors estrangers
 • Interposició i seguiment fins a la seva finalització de procediments judicials o de procediments arbitrals
 • Execució de sentències judicials o de laudes arbitrals

Si voleu descarregar-vos la relació de matèries de les quals oferim servei, feu clic aquí.

Avantatges que us oferim

 • Un equip altament qualificat i amb una àmplia experiència en matèria de comerç exterior
 • Experiència, fruit d’anys de treball acompanyant les empreses en el seu procés d’exportació

Beneficis per a l'empresa

 • Un únic contacte per accedir i resoldre totes les qüestions relacionades amb comerç internacional
 • Estalvi de temps i despeses innecessàries pel fet de poder accedir a tota la informació abans d’iniciar qualsevol procediment de comerç exterior.


Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: assessoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Document html Sol·licitar informació