Home >> Consultoria per a l'empresa >> Implantaciķ de millores a l'empresa >> Optimitzaciķ de la gestiķ financera i bancāria
Optimització de la gestió financera i bancària


Sap vostè...


 • Com reduir els seus costos financers i bancaris?
 • Com millorar els seus resultats i la seva capacitat de finançament?
 • Com negociar amb les entitats financeres i obtenir les millors condicions?
 • Fins on arriba el seu poder de negociació bancària en funció del seu volum i solvència?

Probablement en la seva tasca diària s’ha trobat el problema de resoldre qüestions com aquestes:

 • Conec quins són els preus de mercat de les diferents operacions bancàries?
 • Com finançar el meu circulant sense consum de risc?
 • Com evitar les discrepàncies d’un crèdit documentari?
 • Com presentar una proposta de risc a un banc perquè m’atorgui un crèdit?
 • Quines alternatives tinc per finançar un projecte d’inversió?

Hem detectat que la majoria de les empreses tenen un potencial de millora en la seva gestió financera i bancària que els hi permet augmentar la seva capacitat de finançament i reduir els seus costos i riscos financers. És per això, que la Cambra de Comerç de Sabadell ha dissenyat un programa específic per l’empresa amb l’objectiu d’aprofitar aquest potencial de millora.

 

Objectius del programa


A les empreses de més petita dimensió, mitjançant la revisió de la globalitat de la seva operativa financera les podem ajudar a millorar la seva capacitat de finançament i a reduir els seus costos financers. En les de més volum, una auditoria detallada de procediments financers i bancaris permet identificar possibles millores en els costos i riscos no identificats.

 

Metodologia


Fase I:

1. Diagnòstic ràpid, totalment gratuït i sense compromís, del seu nivell de costos financers, control de riscos i gestió de tresoreria.

 Aquest anàlisi es realitza mitjançant una reunió amb l’empresa on es sol·licitaran algunes dades clau.
Per comparació amb les millors pràctiques d’empreses de la seva mida i solvència, avaluarem el potencial de millora i estimarem l’estalvi de costos que es podria aconseguir. Aquest anàlisi es plasmarà en un breu informe que s’entregarà a l’empresa.
Fase II:

2. Informe de millora de costos financers i bancaris.

En base a una revisió significativa d’operacions financeres i bancàries i a entrevistes amb els responsables de l’empresa, s’analitza la informació recollida i s’elabora un informe de recomanacions. Aquest informe recollirà les possibilitats de millora per cadascuna de les operacions, propostes per la implantació i la quantificació dels estalvis a obtenir. Es preveu que aquesta fase duri un màxim de 2 mesos.

 

Cost per a l'empresa


Un cop realitzada la Fase I, si l’empresa ho desitja, la Cambra prepararà una proposta d’actuació a mida, en funció de la dimensió i complexitat de l’empresa*.

*En cap cas el cost superarà el 60% de l’estalvi previst en 12 mesos.

 

Quins beneficis obtindrà l’empresa?


Reducció de costos financers i bancaris.

 • Millora en la posició negociadora front les entitats financeres.
 • Racionalització dels processos de cobraments i pagaments.
 • Disseny de procediments que facilitin el control dels riscos operatius (finançament, divisa, tipus, impagaments,...).

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol.licitud informació